Pwerdy-Powerhouse - Latest news

Pwerdy-Powerhouse LogoNewyddion
 

Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshops
with West Wales Willows

Autumn workshops coming soon.

Parhau i ddarllen...


Ymgynghoriad Cyhoeddus Llandysul, Pont-Tyweli

Mae cymunedau Llandysul, Pont-Tyweli a Llanybydder wedi dioddef nifer o lifogydd trychinebus, gan gynnwys Storm Callum yn 2018 pan yr effeithiwyd ar sawl eiddo preswyl ac eiddo masnachol, a ffyrdd yn cau. Yn dilyn y digwyddiad sylweddol hwn, mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i geisio deall prosesau llifogydd yn well ac asesu gwahanol opsiynau posibl ar gyfer lleihau llifogydd. Mae nifer o opsiynau wedi'u nodi a chynhaliwyd asesiad cychwynnol...

Parhau i ddarllen...


Taith
Arddangosfa a pherfformiad

Matthew Douglas | Fay Burnett

August 2022
11-15th 10am – 5pm

Thursday 11th, 3pm –  Artist Talk
Sat 13th, 5-9pm – Open Evening and at 6pm Performace
Monday 15th, 3pm – Artist Talk 

Awst 2022
11-15fed 10yb – 5yp

Dydd Iau 11eg, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
Dydd Sadwrn 13eg, 5-9yh – Noson Agored gyda - Perfformiad am 6yp
Dydd Llun 15fed, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
 
Cysylltwch ar 07904 918811 neu 07964 763518
ceredigionarttrail...

Parhau i ddarllen...


Taith
Arddangosfa a pherfformiad

Matthew Douglas | Fay Burnett

August 2022
11-15th 10am – 5pm

Thursday 11th, 3pm –  Artist Talk
Sat 13th, 5-9pm – Open Evening and at 6pm Performace
Monday 15th, 3pm – Artist Talk 

Awst 2022
11-15fed 10yb – 5yp

Dydd Iau 11eg, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
Dydd Sadwrn 13eg, 5-9yh – Noson Agored gyda - Perfformiad am 6yp
Dydd Llun 15fed, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
 
Cysylltwch ar 07904 918811 neu 07964 763518
ceredigionarttrail...

Parhau i ddarllen...


Taith
Arddangosfa a pherfformiad

Matthew Douglas | Fay Burnett

August 2022
11-15th 10am – 5pm

Thursday 11th, 3pm –  Artist Talk
Sat 13th, 5-9pm – Open Evening and at 6pm Performace
Monday 15th, 3pm – Artist Talk 

Awst 2022
11-15fed 10yb – 5yp

Dydd Iau 11eg, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
Dydd Sadwrn 13eg, 5-9yh – Noson Agored gyda - Perfformiad am 6yp
Dydd Llun 15fed, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
 
Cysylltwch ar 07904 918811 neu 07964 763518
ceredigionarttrail...

Parhau i ddarllen...


Taith
Arddangosfa a pherfformiad

Matthew Douglas | Fay Burnett

August 2022
11-15th 10am – 5pm

Thursday 11th, 3pm –  Artist Talk
Sat 13th, 5-9pm – Open Evening and at 6pm Performace
Monday 15th, 3pm – Artist Talk 

Awst 2022
11-15fed 10yb – 5yp

Dydd Iau 11eg, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
Dydd Sadwrn 13eg, 5-9yh – Noson Agored gyda - Perfformiad am 6yp
Dydd Llun 15fed, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
 
Cysylltwch ar 07904 918811 neu 07964 763518
ceredigionarttrail...

Parhau i ddarllen...


Taith
Arddangosfa a pherfformiad

Matthew Douglas | Fay Burnett

August 2022
11-15th 10am – 5pm

Thursday 11th, 3pm –  Artist Talk
Sat 13th, 5-9pm – Open Evening and at 6pm Performace
Monday 15th, 3pm – Artist Talk 

Awst 2022
11-15fed 10yb – 5yp

Dydd Iau 11eg, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
Dydd Sadwrn 13eg, 5-9yh – Noson Agored gyda - Perfformiad am 6yp
Dydd Llun 15fed, 3yp – Sgwrs gan yr Artist
 
Cysylltwch ar 07904 918811 neu 07964 763518
ceredigionarttrail...

Parhau i ddarllen...


Small Willow handbag basket weaving workshop

This is a new 1-day small willow shoulder bag workshop - based on our popular 2-day large shoulder basket workshop. Some previous experience would be beneficial.

Come and weave your own oval-based basket with a selection of our own and Somerset willow - a perfect size for a day out. You can complete the basket with 2 handles or a shoulder strap - not included in the price.

What you will learn:

How to weave the Catalan-style base using a pre-formed hoop and turn up the sides

How to weave the sides with a selection of weaves - 3-rod wale, French rand

How to weave a border to finish the basket

Book online: http://westwaleswillows...

Parhau i ddarllen...


Polish Asymmetric Willow Basket Workshop July

 

Suitable for all levels from beginner, this workshop gives you the techniques you need to create a willow asymmetrical basket with wooden handle.

All materials provided.

Book online here: http://westwaleswillows.co.uk/product/llandusyl_polish_22/

Runs from 10.30 - 4.30 (ish) at: Pwerdy Powerhouse, Llandysul

What you will learn:

How to make a stake and strand base using pairing weave

How to stake up the sides of the basket

How to weave the sides using a French rand weave

How to attach the wooden handle

£58 per person

Please bring your own lunch...

Parhau i ddarllen...


Ysgol Alawon gyda Ceri Rhys Matthews

Dewch i ddysgu’r alawon o’r traddodiadau Cymreig.
Dewch â’ch offeryn alaw eich hun.
Croeso I bob gallu.
£10 am sesiwn 2 awr yn y Pwerdy, Pont-Tyweli, Llandysul.
Bob yn ail ddydd Mercher am 7yh yn dechrau Mehefin 1af.
01559 384962.
https://yscolan.tumblr.com/

Parhau i ddarllen...


Ysgol Alawon gyda Ceri Rhys Matthews

Dewch i ddysgu’r alawon o’r traddodiadau Cymreig.
Dewch â’ch offeryn alaw eich hun.
Croeso I bob gallu.
£10 am sesiwn 2 awr yn y Pwerdy, Pont-Tyweli, Llandysul.
Bob yn ail ddydd Mercher am 7yh yn dechrau Mehefin 1af.
01559 384962.
https://yscolan.tumblr.com/

Parhau i ddarllen...


Polish Asymmetric Willow Basket Workshop

Suitable for all levels from beginner, this workshop gives you the techniques you need to create a willow asymmetrical basket with wooden handle.

All materials provided.

Book online here: http://westwaleswillows.co.uk/product/llandusyl_polish_22/

What you will learn:

  • How to make a stake and strand base using pairing weave
  • How to stake up the sides of the basket
  • How to weave the sides using a French rand weave
  • How to attach the wooden handle
£58 per person

Please bring your own lunch...

Parhau i ddarllen...


Ysgol Alawon gyda Ceri Rhys Matthews

Dewch i ddysgu’r alawon o’r traddodiadau Cymreig.
Dewch â’ch offeryn alaw eich hun.
Croeso I bob gallu.
£10 am sesiwn 2 awr yn y Pwerdy, Pont-Tyweli, Llandysul.
Bob yn ail ddydd Mercher am 7yh yn dechrau Mehefin 1af.
01559 384962.
https://yscolan.tumblr.com/

Parhau i ddarllen...


Willow Weaving Workshop: Plant Supports

DESCRIPTION

Planting sweet peas, runner beans or mange tout? Then come and weave your own willow wigwam/obelisk plant support that is bound to make your plants thrive and look beautiful in your garden.

10.30am – 4.30pm

If time allows, we will also make a peony crown to adorn your gardens.  Can also be used to support perennials such as ornamental poppies and annuals such as cosmos. Suitable for beginners.

£65 per person including all materials and tools

Lunch not included but lots of tea and coffee  will be available...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Bywydau Cefn Gwlad - Arddangosfa Gelf gan yr artist Sue Dewhurst

Paentiadau sy'n archwilio treftadaeth amaethyddol, ysguboriau, ffermio, da byw a phobl - hanfod bywyd cefn gwlad.
Hefyd cyflwynir astudiaethau Hen Wragedd a Llanciau, sef cymeriadau hŷn, hwyliog sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn cymdeithas fodern, ond sy’n dal i fod â llawer i'w ddweud!
Arddangosfa yn agor rhwng 10am a 4pm dydd Sadwrn 21 Mai – dydd Sul 29 Mai 2022
Dewch draw i gael sgwrs - cewch groeso cynnes.


Mae'r artist Sue Dewhurst yn arddangos ei gwaith diweddaraf Bywydau Cefn Gwlad...

Parhau i ddarllen...


Ceri Rhys Matthews yn y Pwerdy

 Mae'r Pwerdy yn falch i fod yn ôl yn y gêm o'r diwedd, ac i allu cyflwyno Night Out / Noson Allan arbennig iawn arall
ar nos Sadwrn 14eg Mai am 7.30yh gyda Ceri Rhys Matthews.

Mae tocynnau ar gael o siop Ffab, Llandysul neu ar y drws, ac yn gyfyngedig i 40 sedd. 
Pris £10/£8 gostyngiadau.
Talwch mewn arian parod yn unig.  

Mae’r noson, yng nghwmni Ceri Rhys Matthews, yn mynd â ni am dro cerddorol a sgyrsiol distrwythur drwy strydoedd Abertawe drwy gyfrwng alawon ffliwt digyfeiliant, a thrwy gyfrwng hanesion tref ei Mabinogi sy’n cael eu cofio a’u hanghofio, eu cam-gofio, eu dychmygu, a’u breuddwydio...

Parhau i ddarllen...


Private Hire

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


Spring Show

Open daily 10.30am - 4pm.
Friday 15th April to Saturday 23rd April.
Free Entry

Original Artwork, Crafts and Gifts from
Jo Taylor
Carole King
Yvette Brown
Jackie Shackson
Moriath Glass
Ruth Brace
and friends

Parhau i ddarllen...


CYNEFIN gyda Cefnogaeth gan MAYA

Noson cerddorol gyda artistiaid lleol Owen Shiers a Maya
Nos Sadwrn, Mawrth 19eg 7.30yh
£8  neu £6 (consesiwn)
Tocynnau o Siop Ffab neu wrth y drws (arian parod yn unig)
Dim Bar – Dewch â'ch potel eich hun.

Parhau i ddarllen...


Yr Ardd yn cyflwyno: Pam mae angen Llyfrgell hadau ar bob Cymuned

Sgwrs gan Andrea Sanders
Nos Fercher, Mawrth 9fed am 7.30yh
Pwerdy, Pont-Tyweli, Llandysul
Am ragor o wybodaeth: yrardd@gmail.com
Ceir mynediad I’r sgwrs trwy gyfraniad.
Elw I fynd at Yr Ardd, gardd gymunedol Llandysul a’r Pwerdy.
 

Parhau i ddarllen...